Müşteri ve Tedarikçi KVKK Taahhütnamesi

KVKK Müşteri ve Tedarikçi KVKK Taahhütnamesi

CARİ KART FORMU SÖZLEŞMESİ’ sinin devamı mahiyetinde olup, işbu taahhütname ile sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak Kişisel Verilerin Korunması bölümü eklenilmektedir. Sözleşmedeki tüm diğer hükümler, bu Taahhütname’ den etkilenmeksizin ve her halükârda içerik itibariyle 6698 sayılı yasaya muhalefet ettiği takdirde işbu Taahhütname’ nin hükümleri üstün ve öncelikli olarak yorumlanacak şekilde aynen geçerlidir.

“Nitelikli Elektronik ve Teknoloji”