Data Owner Application Form

  • Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak NET AKSESUAR BİLİŞİM’a başvurabilir.  Bu kapsamda aşağıda linkini paylaştığımız “Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu” nu doldurarak; şahsen kimlik teyidi yapmak, iadeli taahhütlü olarak veya noter vasıtasıyla başvuru formunu “Sultan Selim Mah. Turan Sokak No:21/3 Pk:34415 Kağıthane / İstanbul” adresine postalamak veya  netaksesuarbilisim@hs01.kep.tr adresinden kimlik teyitli bir şekilde e-posta göndermek suretiyle taleplerinizi iletebilir.
  • Bu durumda NET AKSESUAR BİLİŞİM talebi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, NET AKSESUAR BİLİŞİM Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir. Taleplerin alınması, iletilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreçler İlgili Kişi Başvuru Süreci uyarınca gerçekleştirilir.
  • NET AKSESUAR BİLİŞİM ’in tüm personeli, görev tanımı ne olursa olsun kendisine yönelmiş veri sahibi erişim taleplerine yönelik olarak doğru başvuru yöntemi konusunda veri sahiplerini yönlendirmekle yükümlüdür. NET AKSESUAR BİLİŞİM personeli, veri sahiplerinden gelecek talepler konusunda nasıl hareket etmeleri konusunda Veri İletişim Sorumlusu ile irtibat kuracaktır.

“Nitelikli Elektronik ve Teknoloji”