Cari Kart Talep Formu Aydınlatma Metni

Cari Kart Talep Formu’nda İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Net Aksesuar Bilişim Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

İnternet sitemizdeki Cari Kart Talep Formu aracılığıyla paylaştığınız ad soyad, telefon, e-posta adresi, adres ve farklı olması durumunda sevk adresi, firma unvanı ve firma vergi levhası kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e” göre, Sultan Selim Mah. Turan Sokak No:21/3 Pk:34415 Kağıthane / İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@netbilisim-tr.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır.

“Nitelikli Elektronik ve Teknoloji”