Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

 Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Net Aksesuar Bilişim Ürünleri tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimizin giriş kapıları ve depo içerisinde bulunan toplam 11 Adet kamera ile güvenlik amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Net Aksesuar Bilişim Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. Sultan Selim Mah. Turan Sk. No:21/3 Kağıthane / İSTANBUL adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden kvkk@netbilisim-tr.com adresine mail yoluyla iletebilirsiniz.

 

Başvuru formu için : www.netbilisim-tr.com/veri_sahibi_basvuru.pdf

“Nitelikli Elektronik ve Teknoloji”